Управление и поддръжка на жилищни комплекси и бизнес сгради

Ние сме утвърдена на българския пазар компания, с фокус към комплексното обслужванена имоти и цялостен сграден мениджмънт. Предоставяме услугите си в сгради в режим на: 

 • Комплекси от затворен тип
 • Административни и индустриални сгради
 • Офис площи

Професионално покриваме целия спектър от дейности, свързани с управление, организация, всякакъв тип поддръжки и ремонти, почистване, поддръжка на зелени площи, снегопочистване, административни процедури и всички други необходими грижи.

 

Административни и организационни услуги

 • Проджект мениджър, персонално отговарящ за Вашата сграда
 • Организиране, провеждане и протоколиране на Общи събрания на собствениците съгласно ЗУЕС/ЗС
 • Контрол върху изпълнение на взетите решения
 • Регистрацияна Управител/Управителен съвет в районния общински регистър
 • Изготвяне на проект за Правилник за вътрешен ред съгласно нормативните изисквания

 

Финансови услуги

 • Консултации, изготвяне и изпълнение на годишен бюджет и определяне на вноски за поддръжка и управление на общите части съгласно приетите на Общо събрание решения
 • Събиране на дължимите вноски съгласно приетия бюджет чрез удобни начини:

- посещения от касиери на място в сградата

- по банков път

- по интернет чрез системата на www.ePay.bg

- на касите на EasyPay

- в офисите на КОС България

 • Финансово обслужване чрез специализиран финансово-счетоводен софтуер, обвързан в реално време със системата на Ипей
 • Гарантирано разплащане в срок на всички дължими сметки за общи части – ел. енергия, вода, топлоподаване, асансьорни сервизи и други без значение финансовото състояние на комплекса в момента
 • Изрядна ежемесечна отчетност на всички приходи и разходи чрез изготвяне на детайлни месечни отчети и справки за задълженията на всички собственици. Справките и отчетите се изпращат на електронните пощи и се публикуват в общите части на сградата
 • Събиране на стари и текущи просрочени вземанияна комплекса чрез колекторска процедура и по съдебен ред

 

Юридически услуги

 • Юридически консултации, свързани със ЗУЕС, ЗС, ЗУТ, ЗЗД и другите нормативни актове във връзка с въпроси, отнасящи се до комплекса и собствениците
 • Водене на електронен регистър на собственици, ползватели и обитатели в комплекса
 • Съдействие при разрешаване на спорове между собственици
 • Предложения за цялостни решения относно поддръжки, ремонти и подобрения. Събиране на оферти и осъществяване на последващ контрол по изпълнението на проекта и гаранциите
 • Активна комуникация между Мениджър от КОС България и Управителя /Управителния съвет/ на ЕС

Важно: КОС България осигурява на Вашия комплекс съдействие при провеждане на едно Общо събрание напълно безплатно!

 

Професионално почистване на жилищни комплекси и бизнес сгради

Тъй като е основно направление в дейността ни, развиването на професионално почистване на жилищни комплекси и бизнес сгради е наш дългосрочен приоритет. Критериите ни за работа са изградени върху взаимовръзките между качество, ефективност, спазване на графиците, представителност, безупречно отношение и конфиденциалност.

Основното и поддържащо почистване може да включва следните дейности:

 • Влажно и сухо почистване и дезинфекция на различен тип подови настилки 
 • Машинно почистване на външни и вътрешни общи части, прилежащи площи и сутерени
 • Почистване и дезинфекция на санитарни помещения
 • Обезпрашаване на офис техника и офис обзавеждане
 • Обиране на паяжини
 • Почистване на первази, парапети и врати
 • Изхвърляне на смет и подмяна на пликове

Допълнителни услуги по професионално почистване на офиси и бизнес сгради:

 • Измиване на прозорци - едностранно и двустранно
 • Пране на меки настилки
 • Пране на мека мебел - дамаска
 • Ръчно почистване на мека мебел - кожа
 • Почистване на дограма
 • Почистване на щори

Вижте цените ни за професионално почистване на офиси и бизнес сгради тук!

Свържете се с нас за безплатни оглед и оферта!

Ние ще изготвим индивидуална програма за почистване на офиса или бизнес сградата ви, съгласно вашите нужди и изисквания, без значение дали се интересувате от еднократна услуга или абонамент! 

КОС България използва професионални почистващи препарати на доказани производители като Werner & MertzVermop3M, Kärcher, Ghibli, Kiter и други.

С гъвкавото си работно време и мобилност на екипите ни Ви осигуряваме максимално удобство и комфорт при изпълнение на служебните си задължения. Разполагаме с млад и амбициозен екип от хигиенисти и регулярно подобряваме качеството на услугата, инвестирайки в почистваща техника, обучения на персонала и непрестанно вглеждане в детайлите. Ние осъзнаваме, че поддържането на отлична хигиена и чистота на работното място и офиса създава ползотворна и приятна работна атмосфера, повишава ефективността на компанията и създава положителни чувства и впечатления във Вашите клиенти и посетители.

 

Поддръжка на зелени площи

Зелените площи са изключително важен елемент от здравословната среда в модерния град. Те са източник на кислород и дават възможност за досег с природата в натовареното ни ежедневие. Професионалният екип на КОС България ще се погрижи за оптималното им състояние.

 

 • Косене и кантиране на тревно покритие
 • Подсяване на оголени участъци
 • Плевене на растения, храсти и жив плет
 • Отстраняване на изсъхнали растения
 • Събиране и извозване на отпадъците
 • Окопаване на растения, храсти и жив плет
 • Торене - 2-3 пъти на сезон
 • Пръскане срещу вредители 2 пъти годишно /ДДД/
 • Храсторежене и оформянена декоративни храсти и дървета
 • Консултации за състоянието на зелените площи и предложения за благоустройство и реновация.
 • Растителна защита

 

Важно!Поддръжката на зелените площи се извършва през периода Април – Октомври. В цената са включени всички инструменти, материали и консумативи, необходими за извършване на услугите

Техническа поддръжка на сгради и съоражения

Поддържането на добро техническо състояние на сградите, които управляваме е основен приоритет за нас. Ето защо можете да разчитате на КОС България за всякакъв тип технически поддръжки за жилищни сгради и комплекси, бизнес сгради и офиси. Ние предлагаме на нашите клиенти извършването на следните дейности:

 • Изграждане, периодични инспекции и регулярна поддръжка на сградни ВиК, електро-, топло- и всякакви други инсталации
 • Поддръжка на сутерени, подземни паркинги, абонатни станции и прилежащите им съоражения
 • Строително-монтажни дейности – освежавания, облицовъчни и покривни работи, довършителни работи, изкопни дейности, капиталови ремонти и др.
 • Затварящо и преградно оборудване – затварящи механизми, интериорни и блиндирани врати, дограми, прозорци, портали, бариери и др. Металообработващи и монтажни работи, заваряване
 • Термографски обследвания
 • Поддръжка на слаботокови инсталации (видеонаблюдение, контрол на достъпа, звънчеви и домофонни инсталции и др.)
 • Поддръжка на външни инсталации - басейни и фонтани, поливни системи и др.
 • Модерно оборудван и компетентен технически отдел с огромен опит и ресурс
 • Бърза реакция и своевременно предложение за отстраняване на проблемите от екипа ни при аварийни и неотложни ситуации след подаден сигнал 24 часа, 7 дни в седмицата, 365 дни в годината

Снегопочистване

Своевременното разчистване на снега е не само необходимо за по-лесно преминаване на хора и автомобили, то също е и предпоставка за безопасно придвижване при суровите зимни условия.

 • Организирана услуга за снегопочистване чрез осигуряване на пособия, препарати, техника и работна ръка в рамките на зимния сезон
 • Почистването на снега се осигурява ръчно с лопати или с лека техника. Обхват на услугата – подходи, алеи, рампи и външен тротоар
 • Ангажимент за следене на прогнозата за времето и автоматична организация
 • Възможност за самосезиране
 • Възможност за снегопочистване преди началото на работния ден

Важно! Снегопочистването се извършва през периода Ноември – Март. Ние си подсигуряваме всички инструменти, материали и консумативи, необходими за извършване на услугите.

Професионална охранителна и портиерска услуга

Независимо от модерната охранителна система, най-доброто средство за превенция е наличието на сериозен и отговорен човек на място. Довереният портиер се грижи за реда в сградата и пръв ще реагира при всяка възникнала ситуация.

 • Услугата се изпълнява от лицензирана охранителна компания или портиери – служители на КОС България
 • Обходи на общи и прилежащи части
 • Осъществяване на контролно-пропускателен режим
 • Водене на регистри
 • Приемане на оплаквания
 • Съдействиепри аварийни ситуации
 • Мониторингна системата за видеонаблюдение
 • Предоставяне на достъп на куриери, ЧЕЗ, Софийска Вода
 • Стриктно, съвестно и отговорно изпълнение на изискванията на възложителя
 • Ежедневен контрол върху работата на назначените служители

Други услуги

Ние предлагаме преференциални цени за широка гама от услуги в помощ на бизнеси, сключили договор с КОС България:

 • Домашен майстор
 • Почистване на домове 
 • Oбезпаразитяване 
 • Изграждане и поддръжка на системи за сигурност (контрол на достъпа, видеонаблюдение, бариери, автоматични врати и др.)
 • Планиране, подготовка и изпълнение на СМР
 • Химическо чистене и пране с включена доставка - Ценоразпис
 • Видеонаблюдение, пожароизвестяване, охрана и СОТ
 • Юридически консултации
 • Строително-монтажни работи(СМР) и капиталови ремонти
 • Енергийна ефективност
 • Отношения с финансови институции

Можете да комбинирате всяка от тези услуги с друга/други, необходими на Вашия бизнес на най-добрите ни цени. За информация не се колебайте да се свържете с нас на посочените средства за контакт отдолу или на Секция контакти.

Управление и поддръжка на жилищни комплекси и бизнес сгради

Услуги за различен тип жилищни комплекси, бизнес сгради и офиси. Управление, почистване, охрана, поддръжки и др.

Професионален домоуправител

Услуга, подходяща за всякакъв тип жилищни сгради в режим етажна собственост - професионален домоуправител, касиер, почистване, поддръжки и други.

Техническа поддръжка на сгради

Поддържането на добро техническо състояние на сградите, които управляваме е основен приоритет за нас. Ето защо можете да разчитате на КОС България за всякакъв тип технически поддръжки за жилищни сгради и комплекси, бизнес сгради и офиси.

Свържете се с нас за безплатна презентация и оферта!

Национален телефон 0700 11 258

e-mail: office@kosbulgaria.com