Членство на КОС България в АДУЕС

КОС България е член на Асоциацията на дружествата, управляващи етажна собственост.


АДУЕС е първата по рода си асоциация на дружествата управляващи етажна собственост в България.

Организацията е основана от 5 утвърдени компании, опериращи на територията на София, Пловдив, Благоевград и Дупница - Образцов Вход, КОС България, Вход Мениджър, Кедрон-7 и БГ Домоуправител. Председател УС на АДУЕС е Ламбро Попов, чийто двегодишни усилия направиха учредяването факт. Членове на УС са още Панайот Стефанов и Валери Савов.

Отчитайки голямата динамика в сектора и слабо регулираната среда, в която работят дружествата, управляващи етажната собственост, АДУЕС ще търси баланс между потребителите и браншовите представители за по-голяма сигурност, по-високо качество на предлаганите услуги и ясни регулации на пазара.

Асоциацията ще се бори и с липсата на ангажираност и отговорност сред живущите в сградите чрез максимално информиране за правата и задълженията в рамките на етажната собственост.

При общо 1 860 000 сгради в режим на етажна собственост в България, или 47% от всички жилища у нас, асоциацията е на мнение, че трябва да се обърне сериозно внимание върху проблема чрез: промени в Закона за управление на етажната собственост, които да включат активно всички собственици в управлението, чрез сдружаването им; задължителна паспортизация на старите сгради, както и информационна кампания за правата и задълженията на собственици при участието в управлението на сгради в режим на етажна собственост

АДУЕС си поставя смелата цел да работи в посока изсветляване на сектора. Основна дългосрочна цел пред асоциацията е въвеждането на единен регистър на юридическите лица, изпълняващи дейности по професионално управление.

Свържете се с нас за безплатна презентация и оферта!

Национален телефон 0700 11 258

e-mail: office@kosbulgaria.com