6-та Национална конференция Inspire To Higher

30.10.2019
420

6-та поредна национална конференция ‘’Inspire To Higher’’ бе проведена на 18.10.2019 в Rainbow Plaza. Една от темите на събитието бе „Предизвикателствата на иновациите, технологиите и макроикономическите промени за недвижимите имоти“, а организатор бяха националното сдружение ‘’Недвижими имоти’’.

Сред официалните гости бе и председателят на Асоциацията на дружествата за управление на етажната собственост (АДУЕС) – Ламбро Попов. Той взе участие в дискусиите по темата за новите важни характеристики на недвижимите имоти и факторите за управление на етажната собственост. Тези теми са част от панела „Управление на градската среда, сградите и професионалните взаимоотношения, когато говорим за недвижими имоти”.

Ирена Перфанова, която е председател на НСНИ, е също така и модератор на панела. Тя постави началото на дебатите, като обърна внимание на това, че имотите, които се намират в добре управляваните сгради, имат добавена стойност, но това все още не се оценява достатъчно добре от техните собственици.

Във връзка с това, Гергана Благиева заяви, че в момента от МРРБ подготвят промени в закона за управление на етажната собственост (ЗУЕС). Тя също така подчерта, че предстои основна промяна в ЗУЕС. МРРБ е започнало работа в тази насока в началото на месец март 2019. Тогава е било дадено началото на обществена дискусия, благодарение, на която са постъпили повече от 700 предложения за промени в закона, а в момента се приемат становища.

Ламбро Попов  заяви, че промените от МРРБ в ЗУЕС биха били благоприятни, тъй като обхващат голяма част от промените, с които се сблъскват професионалните домоуправители. Според него, е добре да се помисли за вариант, при който ако собственик на имот не се яви на 2 или 3 общи събрания, то на него да не се дава възможност за известно време да гласува при вземане на решения, свързани с етажната собственост.
 

Свържете се с нас за безплатна презентация и оферта!

Национален телефон 0700 11 258

e-mail: office@kosbulgaria.com