16 училища и 10 детски градини в София ще бъдат основно ремонтирани

06.06.2018
355

Плановите ремонтните дейности са по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020 г. и са на стойност 63, 623 млн. лв., като близо 58 млн. лв. са безвъзмездна финансова помощ, а останалите средства са съфинансиране от общината.

В обхвата на проекта са включени:

Район „Красна поляна“: 57 СОУ „Св. Наум Охридски“, 147 ОУ „Йордан Радичков“ и 123 СОУ „Стефан Стамболов“.

Район „Надежда“: 102 ОУ „Панайот Волов“, 54 СОУ „Иван Рилски“, 15 СОУ „Адам Мицкевич“, 101 СОУ „Бачо Киро“, 16 ОУ „Райко Жинзифов“, ОДЗ № 15 „Чучулига“, ОДЗ № 90 „Веса Паспалеева“, ОДЗ № 115 „Осми март“, ЦДГ № 152 „Връбница“, ЦДГ № 170 „Пчелица“ и ОДЗ № 27 „Детска китка“.

Район „Връбница“: 140 СОУ „Иван Богоров“, 70 ОУ „Св. Климент Охридски“, 62 ОУ „Христо Ботев“ и ОДЗ № 42 „Чайка“.

Район „Илинден“: 113 СОУ „Сава Филаретов“, 3 СОУ „Марин Дринов“, бивш филиал на Втора АЕГ „Томас Джеферсън“, ОДЗ № 179 „Синчец“, ОДЗ № 51 „Щурче“, ЦДГ № 53 „Света Троица“ и Училищен корпус към 43 ОУ „Христо Смирненски“.

Район „Средец“: Френска езикова гимназия „Алфонс дьо Ламартин“.

Ремонтните дейности за цялостно обновяване и модернизация на сградите включват изграждане на топлоизолация по външни стени и покриви, подмяна на дограма, ремонти в помещенията, реконструкция на санитарните възли, ремонт на ВиК, дворни настилки и озеленяване, изграждане и оборудване на детски площадки, осигуряване на общодостъпна среда, монтаж на пожароизвестителни уредби и СОТ и др.

В район „Илинден“ двуетажна общинска сграда с тавански помещения ще бъде преустроена в училищен корпус към 43 ОУ „Христо Смирненски“. Към сградата на 9-та Френска езикова гимназия „Алфонс дьо Ламартин“ ще бъде изградена нова постройка с учебен блок и многофункционален физкултурен салон.

„За 18 от обектите вече имаме избрани изпълнители, като с някой от тях през този месец ще сключим договори за изпълнение. За един от обектите процедурата за избор на изпълнител се обжалва в КЗК, а за останалите 8 се обжалва самата процедура“, заяви г-жа Ирина Савина (заместник-кметът на Столична община по инвестиции и строителство).

Свържете се с нас за безплатна презентация и оферта!

Национален телефон 0700 11 258

e-mail: office@kosbulgaria.com