Софийската пречиствателна станция за отпадъчни води спечели награда

25.03.2018
279

В навечерието на Световния ден на водата, по време на 6-те годишни награди за обмен в областта на енергията и водата, състояли се на 14 март в Лисабон, Португалия, Софийската пречиствателната станция за отпадъчни води в Кубратово (СПСОВ) беше наградена за значителен принос във ВиК сектора, със специален акцент върху иновациите в намаляване на енергийното потребление и кръговата икономика.

От деветте различни категории в конкурса на престижния световен форум, „Софийска вода“ АД спечели наградата за управление на питейни и отпадъчни води. Това е признание за иновация в реализирането на устойчиво управление на питейни и/или отпадъчни води. Наградата отличава високото постижение на дружеството в сферата на  устойчиво управление на водните ресурси  в градска среда.

Тя отразява осъществената амбиция на „Софийска вода“ АД да управлява целия воден цикъл на град София  с високо качество на услугите водоснабдяване, отвеждане и пречистване на отпадъчни води, предоставяни на жителите на Столична община. При всички тези дейности дружеството използва голям брой енергоемки активи, потреблението на електроенергия, за които през 2017 г. е било над 25 400 МВтч. Фактът, че повече от 91% от електроенергията, необходима за услугите в рамките на водния цикъл на София, се доставя от енергийно независимата СПСОВ, е основната причина за класирането сред иновативните проекти на годината в сферата на кръговата икономика.

Източник: www.sofiyskavoda.bg

Свържете се с нас за безплатна презентация и оферта!

Национален телефон 0700 11 258

e-mail: office@kosbulgaria.com