Сградите с пълно електронно досие

08.03.2020
407

Камарата на архитектите в България (КАБ) е изготвила софтуер за електронно досие на всеки строеж. То ще съдържа цялата информация от издаването на разрешително за строеж до началото на експлоатация на сградата.

Тази система ще даде възможност на всеки, който иска да закупи жилище в нова сграда, да проследи цялостната история на постройката – от издаването на разрешителното за строеж до сметките за парно, ток и вода, които се плащат. Петкана Бакалова, заместник-председател на КАБ, споделя, че Камарата се готви да дари платформата за електронно досие на държавата и общините.

Платформата за електронно досие на сградите също ще съдържа информация и за отделните етапи от процеса на изпълнение на строежа. В системата ще могат да се качват всички актове, протоколи и други важни документи, които са издадени по време на строителните дейности. Също така има възможност за качване на снимков и видеоматериал към заповедната книга.

Електронното досие ще завършва с технически паспорт в електронна форма. Всички важни данни, които биват проверявани от общините или които са необходими и ги има в техническия паспорт, накрая ще бъдат достъпни през тази платформа. Чрез системата ще има възможност да се обменят данни с общините, министерствата и други институции. 

Свържете се с нас за безплатна презентация и оферта!

Национален телефон 0700 11 258

e-mail: office@kosbulgaria.com