Перспективата на термопомпите

02.02.2020
482

Въглищата, нафтата и газът са основните ресурси, с които отопляват домовете си, но експертите изчисляват, че те изхвърлят около една четвърт от всички парникови газове, водещи до изменения на климата.

Изолацията на жилищата води до икономии, като оборудването със съвременни вентилационни системи, може да спести между 80 и 90 % от необходимата им енергия, а енергийното саниране на стари жилища дава икономия между 75 и 80 %. Недостигащите 10 – 20 % от енергията може да се набави от възобновяеми източници като слънчеви панели и др.

Принципът на работа на термопомпите е както при хладилниците - в затворена многостепенна система от тръби се генерира топлина в компресора и студ в изпарителя. В същото време, циркулиращата в тази система течност извлича топлинна енергия от околната среда - въздух, земя или подпочвени води, а помпата загрява къщата с нея.

Термопомпите, използващи въздух, изразходват средно по 1 кВтч електроенергия за производството на 3 кВтч топлинна енергия. По данни на Европейската асоциация на производителите на термопомпи, през 2018 г. в света са купени 18 милиона термопомпи, в това число 1,3 милиона в Европа, като всяка година пазарът се увеличава с 10%.

Благодарение на използването на термопомпи емисиите от въглероден газ в Швеция са с 90 % по-малко, отколкото при отопление на газ. Сценариите за преход към СО2 неутрално топлоснабдяване в страните от Европейския съюз отделят централно място именно на термопомпите. В различни държави е започнала подмяна именно с тях на котлите, работещи на въглища, газ и нафта.

Свържете се с нас за безплатна презентация и оферта!

Национален телефон 0700 11 258

e-mail: office@kosbulgaria.com