Начини за по-успешно управление на етажната собственост

22.12.2019
495

Част от новите предложения в закона включват повече правомощия за домоуправителите и общините, както и нови изисквания към фирмите за управление.

През пролетта на тази година Министерството на регионалното развитие и благоустройството организира дебат с граждани и браншови организации относно предложения за промени в Закона за управление на етажната собственост (ЗУЕС). След като гражданите и фирмите за поддръжка алармираха за множеството проблеми, с които се сблъскват, предложенията за промени в закона бяха разпределени сред експерти от четири работни групи и в резултат на тяхната обработка вече има предложения за промени в закона. Те обаче трябва да преминат през консултации с Министерството на финансите и Националното сдружение на общините в Република България.

Основните насоки за промени включват следните важни компоненти:

- Създаване на механизми за засилване на контрола от страна на местната власт, както и на домоуправителите. Това трябва да позволи по-ефективното събиране на таксите за управление и ремонт.

- Регламентиране на отговорностите, в това число и финансовите, на собствениците на необитаеми жилища. Това е необходимо с цел да се избегне управлението и поддръжката да се поемат само от живущите в сградата.

- Узаконяването на професионалните домоуправители с цел гражданите да не страдат от некоректността на фирми, които не подлежат на регулация.

- Мерки за разширяване на правомощията на общото събрание и на управителя.

Сред темите, откроени като най-важни от браншовите организации, бяха посочени предложенията за справяне с неплащанията към касата на етажната собственост. Тази тема бе засегната от Емануела Фролошка, която е председател на фондация "Асансьорна безопасност". Тя заяви, че след проучване на добрите практики в Европа на МРРБ е предложен Австрийският модел. При него, таксите за поддръжка на сградата са ясно и публично оповестени, а тяхното плащане става задължително с подписване на договор за покупко-продажба на апартамента.

От своя страна, Павел Маринов от Асоциация за регулиране на отношенията в етажната собственост споделя, че отговорностите и задържанията на страните в процеса  са ясно разписани в закона, но липсва контрол от страна на кметове и областни управители.

Той също смята, че е добре МРРБ, общината, МВР и управата на етажната собственост да работят съвместно по възможно най - добрия начин и че също така трябва да се изготви добър регистърът на етажната собственост, в който ясно да се упоменават не само адреса по лична карта, а реалния точен адрес, а статусът на живущите в даден апартамент да бъде по-точен – като собственик, ползвател или обитател. Той също твърди, че е редно да има санкции при пропуски в регистъра. По неговите думи, именно наличието на точен и верен регистър ще улесни съставянето и връчването констативни протоколи, които са основание за събиране на задълженията към етажната собственост.

Свържете се с нас за безплатна презентация и оферта!

Национален телефон 0700 11 258

e-mail: office@kosbulgaria.com