Намалете разходите си за електроенергия

02.02.2019
577

Иновациите, свързани с енергийната ефективност на съвременните домове, могат да бъдат най-разнообразни – от енергоспестяващи крушки до модерни термостатни системи. Новите тенденции са насочени към още по-ефективното намаляване на разходите за енергия и изграждането на все по-безопасни електроинсталации, отговаряйки на модерната визия за комфортен дом.

Благодарение на съвременните технологии, днес може да се направи частична или дори кардинална подмяна на старата ел. инсталация, за да може да се осигури много по-голяма безопасност и комфорт на домакинствата. За това е важно старите сградни инсталации да се приведат в съответствие с актуалните нормативни изисквания. За още по-голяма сигурност, много домакинства днес разчитат на модерни датчици и системи за дим и пожароизвестяване, монтиране на допълнителни контакти, с цел намаляване на прекомерната употреба на разклонители, подмяна на старите проводници и ключове.

С все по-голямото навлизане на идеите за зелена енергия, много от новите тенденции и практики при изграждане на електрическите инсталации са свързани точно с възможността да бъде намалено негативното влияние на домакинствата върху околната среда. Пример за това е растящият брой домакинства, ползващи електрически автомобили, които избират да изградят и собствени зарядни станции в дома си или в близост до него. Изграждането на подобни станции, разбира се, изисква повече средства, но ползите в дългосрочен план са много големи и гарантира пълно възвръщане на инвестицията.

Друг пример, също така, са и намиращите все по-голяма популярност в бита слънчеви панели, които без никакви проблеми могат да функционират наред със съществуващите системи, но подобряват значително енергийната ефективност, ползвайки зелената енергия. Днес вече съществуват дори и малки ветрогенераторни установки. Собствениците на този тип системи се радват на подобряване на ефективността на почти всички битови компоненти в дома.

Сред основните тенденции се нарежда, разбира се, енергийно ефективното осветление. Старите крушки не само нагряват много, но и едва десет процента от енергията, която консумират се трансформира в светлина. Едно от най-разпространените на пазара в момента решения в тази насока е LED осветлението. За още по-ефективното му използване, понякога се налага преобразуване на осветителната инсталация, но това ще гарантира много по-дългата експлоатация на осветителните тела, както и много по-нисък разход на енергия.

Високите технологии постепенно стават все по-достъпни и днес е съвсем възможно една модерна инсталация, състояща се от измервателни уреди и датчици, да бъде свързана с мобилни приложения, дори да се контролира дистанционно и да дава измервателни показатели за състоянието. По този начин потребителите могат да следят своето потребление и да управляват консумираната мощност. А благодарение на достъпа до информация за актуалните тарифи и цени, домакинствата могат да балансират потреблението си в рамките на денонощието,  редуцирайки разходите по време на върховото потребление и намалявайки рисковете от пренатоварване на електрическата система.

Всички тези модерни тенденции и начини за контролиране на енергийната ефективност позволяват на домакинствата много по-оптимална консумация, по-ниски сметки за електроенергия и много ползи за околната среда. 

Свържете се с нас за безплатна презентация и оферта!

Национален телефон 0700 11 258

e-mail: office@kosbulgaria.com