Кабинетът разшири безплатното саниране с по-малки сгради

22.02.2016
774

Правителството разшири програмата за безплатно саниране на жилищни блокове като включи и по-малки сгради, но приоритет остават големите панелки.

Към националната програма отива и обновяването на 137 сгради, които не успяха да бъдат рехабилитирани по приключилата оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013 г., реши още кабинетът.

От понеделник са в сила и нови пределни цени за санирането на сградите, което са с около 40% по-ниски от досегашните. Така обновен квадратен метър жилищна площ вече не може да бъде по-скъп от 192 лв. с ДДС, докато лимитът досега беше 349 лв.

Разширяването на обхвата

За саниране вече ще могат да кандидатстват по-малки сгради, както и тухлени блокове, проектирани преди 26 април 1999 г., съобщи правителствената пресслужба в сряда. Те трябва да са строени по индустриален способ - ЕПЖС (едропанелно жилищно строителство), ППП (пакетно-повдигани плочи), ЕПК (едроплощен кофраж), пълзящ кофраж и разновидностите им.

 

Изисква се още да са на три или повече етажа и да имат най-малко 6 до максимално 36 самостоятелни обекта с жилищно предназначение.

Право да кандидатстват се дава и на масивни жилищни сгради, проектирани преди 26 април 1999 г. на три или повече етажа с шест или повече самостоятелни обекта с жилищно предназначение.

Тези сгради са допустими за финансиране по националната програма само в случаите, когато попадат извън обхвата за финансиране от общините по новата оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020, е посочено в съобщението.

Приоритетите

Предимство ще имат обаче "най-старите и големи панелни сгради", както и такива с доказани сериозни конструктивни проблеми, които застрашават живота на хората, е посочено в правителственото съобщение.

Освен това ще се търси "компактен ефект от дейностите". Това означава саниране на цяла група сгради в определени квартали.

На общините се указва на подадените заявления през 2016 г. да дадат приоритет на жилищните сгради с над 36 апартамента. Те ще могат да сключват договори според "разполагаемия финансов ресурс", който към момента не е ясно колко е.

Санирането на одобрените през тази година блокове остава за 2017 г.

Санирането на блоковете, които ще бъдат одобрени за финансиране през тази година и ще сключат договори с Българската банка за развитие, която отпуска средствата, обаче ще започне през 2017 г. В договорите изрично ще бъде указано, че това ще се случи при "наличие на финансов ресурс", е посочено в правителственото съобщение.

През тази година трябва да бъдат изпълнени всички подписани договори от 2015 г. Към момента с Българската банка за развитие са сключени малко под 1800 договора за обновяване на жилища, като подадените заявления към банката са близо 1900.

Тъй като рамките на ОПРР 2014-2020 е определен ресурс за мерки за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в 67 общини, трябва да се гарантира липсата на двойно финансиране на сградите. За целта ще се подава декларация от кмета на общината, който трябва да я представи пред банката, за да може да се сключи споразумението с нея.

Свържете се с нас за безплатна презентация и оферта!

Национален телефон 0700 11 258

e-mail: office@kosbulgaria.com