Етажна собственост осъди жена да си плати общите разходи

10.05.2020
325

Жена, живуща в Пловдив, бе успешно осъдена от етажната собственост да си плати общите разходи, които не е плащала години назад. За периода от януари 2012 до декември 2016, жената е дължала 180лв.

През юни 2018 на общо събрание на етажната собственост е било взето решение да бъдат платени всички стари задължения до този момент и занапред да се събират по 3лв на месец, които да бъдат плащани до 30-то число на месеца.

В жилищната сграда е имало и друга жена с натрупани задължения със задна дата, която доброволно се е съгласила да ги погаси. След връчена покана за доброволно плащане, другата съкооператорка, която също дължала вноски на етажната собственост, от своя страна, оспорила решението на общото събрание като незаконосъобразно.

Така се стигнало до дело в съда и тъй като жената-длъжник не е оспорила решението в 30-дневен срок от неговото вземане, съдът разпорежда, че тя е трябва да плати дължимата сума по натрупаните общи разходи. Сега решението подлежи на обжалване пред Окръжния съд в Пловдив.

Свържете се с нас за безплатна презентация и оферта!

Национален телефон 0700 11 258

e-mail: office@kosbulgaria.com