Вкарват в регистър фирмите-домоуправители

28.02.2020
274

Промени в Закона за управление на етажната собственост предвиждат професионалните домоуправители да бъдат вписани в специален регистър на МРРБ.

Целта на тези изменения е да се създаде възможност за по-лесна комуникация в сградите в режим на етажна собственост и по-ефективно управление на общите части. В предвижданите промени ще се регламентират по-подробно функциите на частните фирми за управление на сградите, както и дружествата и юридическите лица, свързани с това. Следва те да бъдат вписани в специален регистър, като преди това ще трябва да преминат през доста сериозно и продължително квалификационно обучение.

Тези мерки трябва да осигурят повече гаранции за това, че етажната собственост ще получи качествени услуги от избрания професионален домоуправител. Така трябва да се осигури по-добро управление, но също и да се  реализира обновяване на сградния фонд. За това ще допринесе и въвеждането на техническите паспорти за сградите, които трябва да спомогнат за оформянето на детайлната им техническа оценка. На базата на това ще стъпи и дългосрочната стратегия за саниране в страната, планирана до 2050г.

По думите на Гергана Благиева – директор на дирекция „Жилищна политика“ в МРРБ, е важно хората да разберат колко важно и необходимо е внедряването на мерките за енергийната ефективност, тъй като общите части са част от нашата собственост. Тя също така заяви, че промените в ЗУЕС целят създаване на умения и механизми, с помощта на които да се погасяват редовно вноските, които се събират от етажната собственост, за управление и поддържане на сградите.
 

Свържете се с нас за безплатна презентация и оферта!

Национален телефон 0700 11 258

e-mail: office@kosbulgaria.com