АДУЕС с девет нови членове

28.03.2019
418

На 16-ти март 2019г. в гр. София, хотел Маринела, зала МАДАРА, се проведе годишното общо събрание на  АДУЕС (Асоциацията на дружествата, управляващи етажна собственост).

Петнадесет от най-големите фирми в бранша присъстваха на събранието, сред които петте фирми, учредили асоциацията.

След проведеното общо събрание, в АДУЕС вече членуват 9 нови компании, управляващи етажна собственост от цяла България. Към Асоциацията вече са присъединени Канзен България (София), Триумф Консулт (София), G Management (Варна), Operating Company (София), Modern Property Management (Бургас), Home Deluxe (София), Занекс (София), Люсин Експрес (Пловдив), Omeka Management (София).

На събранието бяха взети важни решения за бъдещите общи цели на асоциацията. Единодушно бе мнението на бранша, че към момента най-належащата задача е да бъде внесено официално предложение от АДУЕС за изменение и допълнение на ЗУЕС в МРРБ. Според Асоциацията, едно от основните направления, в които трябва да се работи е промяна на закона в посока набелязване на мерки срещу недобросъвестните собственици на имоти. За постигане на ефективна комуникация с тях е необходимо да се работи в две основни направления – улесняване на процеса по завеждане на гражданско дело срещу даден собственик и създаване на работещ механизъм за налагане на глоби, при неизпълнение на решения на ОС или задълженията им по закон .

Присъствалите на общото събрание се обединиха около идеята в нормативната уредба, регламентираща дейността на бранша, да залегне задължителен регистрационен режим за фирмите, с цел прозрачност и сигурност за клиентите. Също бе гласуван и размер на членски внос от 50 лв. месец, който влиза в сила от месец май. Беше взето решение да се създаде  вътрешна организация и да се сформират работни групи в рамките на АДУЕС, които регулярно да следят и изготвят законодателни, информационни и комуникационни активности на асоциацията.

Свържете се с нас за безплатна презентация и оферта!

Национален телефон 0700 11 258

e-mail: office@kosbulgaria.com